Tự Cường Là Gì? Ý Nghĩa Của Tự Cường Trong Giao Tiếp

5/5 - (1 bình chọn)

Tự Cường Là Gì? Ý Nghĩa Của Tự Cường Trong Giao Tiếp: Tự cường là một phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, mỗi dân tộc, thể hiện ở tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại vào người khác.

Tiểu Sử Cu Thóc Là Ai

Bình Bồng Bột Là Ai

Tự Cường Là Gì?

Tự cường là một phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, mỗi dân tộc, thể hiện ở tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại vào người khác.

 • Tự lực là tự dựa vào sức mình để làm việc, giải quyết những vấn đề của bản thân, không trông chờ, ỷ lại vào người khác.
 • Tự cường là tự làm cho mình mạnh lên, không chịu thua kém người khác, dân tộc khác.

Như vậy, tự cường là sự kết hợp giữa tự lực và tự cường, thể hiện ở ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào, không để ai chà đạp lên quyền lợi của mình.

Ý chí tự cường là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Một dân tộc có ý chí tự cường sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Trong lịch sử, ý chí tự cường đã được thể hiện rõ nét trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Từ thời dựng nước, ông cha ta đã luôn kiên cường, bất khuất chống lại mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ý chí tự cường đã trở thành động lực to lớn giúp nhân dân ta vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi cuối cùng.

Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ý chí tự cường vẫn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ ý chí tự cường, không ngừng học hỏi, vươn lên, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dưới đây là một số biểu hiện của ý chí tự cường:

 • Tự tin vào bản thân, tin tưởng vào khả năng của mình.
 • Không sợ khó khăn, thử thách, luôn sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại.
 • Luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực.
 • Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đất nước.
 • Mỗi người cần rèn luyện ý chí tự cường ngay từ khi còn nhỏ, để trở thành những người có ích cho xã hội.

Ý Nghĩa Của Tự Cường Trong Giao Tiếp

Ý nghĩa của tự cường có thể được tóm tắt như sau:

Ý Nghĩa Của Tự Cường Đối với cá nhân:

 • Tự cường giúp mỗi người có thể tự tin vào bản thân, tin tưởng vào khả năng của mình, từ đó có
 • động lực để vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
 • Tự cường giúp mỗi người có thể chủ động trong cuộc sống, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
 • Tự cường giúp mỗi người có thể sống có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

Ý Nghĩa Của Tự Cường Đối với dân tộc:

 • Tự cường là động lực giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành độc lập, tự do, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.
 • Tự cường giúp dân tộc có thể giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.
 • Tự cường giúp dân tộc có thể khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, ý chí tự cường càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để có thể cạnh tranh và phát triển trong môi trường toàn cầu, mỗi người dân Việt Nam cần phải rèn luyện ý chí tự cường, không ngừng học hỏi, vươn lên, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một Số Từ Đồng Nghĩa Và Đồng Âm Với Tự Cường

Tự cường là một từ ghép có nghĩa là tự mình làm cho mình mạnh lên, không chịu thua kém người khác, dân tộc khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa và đồng âm với tự cường:

Từ đồng nghĩa với tự cường:

 • Tự lập: tự đứng vững, không dựa dẫm vào người khác.
 • Tự chủ: tự quyết định, tự làm chủ.
 • Tự tin: tin tưởng vào bản thân, khả năng của mình.
 • Kiên cường: không chịu khuất phục trước khó khăn, thử thách.
 • Bất khuất: dũng cảm, không sợ hãi, không chịu khuất phục.

Từ đồng âm tự cường :

 • Tự cường: tự làm cho mình mạnh lên, không chịu thua kém người khác, dân tộc khác.
 • Tự cường: tên một xã thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, trong tiếng Việt còn có một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến ý chí tự cường, chẳng hạn như:

 • “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt thành công.”
 • “Gót chân không nhích, thuyền không thể sang sông.”
 • “Lấy sức mình mà làm, lấy sức mình mà chống đỡ.”

Những thành ngữ, tục ngữ này đều thể hiện ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh.